main content


post area

دانلود آهنگ سوگند مرا ببوس

دانلود آهنگ جدید سوگند به نام مرا ببوس

Mara Beboos Sogand

به همراه متن آهنگ مرا ببوس از سوگند

مرا ببوس برای آخرین بار تورا خدانگهدار که می روم بسوی سرنوشت
بهار ما گذشته گذشته ها گذشته منم بجستجوی سرنوشت
در میان طوفان همپیمان با قایق ران ها گذشته از جان باید بگذشت از طوفان ها
به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها که بر فروزم آتش ها در کوهستانها
شب سیه سفر کنم زه تیره ره گذر کنم نگه کن ای گل من
سرشک غم به دامم برای من میفکن